Pro vyhodnocování návštěvnosti webových stánek a optimalizaci marketingových aktivit využíváme cookies. Používáním našich webových stránek s užitím cookies souhlasíte. Více informací naleznete zde. Rozumím
 Informace ke koronaviru nalezneteZDE
Ve Vašem prohlížeči není povolen javascript.
Aby bylo dosáhnuto plné funkčnosti stránek, je třeba jej povolit.

Výhody cestovního pojištění Generali Česká pojišťovna UNIVERSAL + STORNO

Generalilupa
 • krytí léčebných výloh z důvodu onemocnění, ambulantních zákroků či hospitalizace
 • operátoři Europe Assistance k dispozici v českém jazyce non-stop, pokrytí pro 208 států a oblastí světa
 • zvýhodněné ceny - druhé a třetí dítě nebo čtvrtý dospělý zdarma
 • pojištění osobních věcí a zavazadel
 • pojištění odpovědnosti občanů za způsobenou škodu
 • nulová spoluúčast u většiny produktů
 • pojištění stornování (zrušení) zájezdu

Co je pojištěno

Standardní pojištění léčebných výloh zahrnuje náklady na léčení, pobyt v nemocnici, léky, asistenční služby, repatriaci, zubní ošetření, či přivolání opatrovníka. Nabízené cestovní pojištění je také velmi široce rozšířeno a pojistnou ochranu spojenou s akutním náhlým onemocněním nebo úrazem - viz storno (zrušení zájezdu). Pojištění dále myslí také na krytí škod na Vašich zavazadlech či na jejich zpoždění.

 • storno (zrušení zájezdu) - náhrada nevratných nákladů, které musel pojištěný vynaložit v souvislosti se zrušením cesty organizované CK v důsledku některé z následujících událostí, pokud tato postihla pojištěného či jednoho z pojištěných uvedených na společné pojistné smlouvě (max. 6 osob):
       - vážné akutní onemocnění nebo úraz (nevztahuje se však na zdravotní rizika
         známá již před uzavřením smlouvy)
       - úmrtí blízkého rodinného příslušníka (max. 3 týdny před počátkem cesty)
       - krádež nebo vloupání do místa trvalého bydliště nebo podniku ve vlastnictví
         (max. 7 dní před počátkem cesty)
       - živelná pohroma v oblasti trvalého bydliště (pokud brání v odcestování)
  Pojištění storna cesty začíná platit okamžikem uzavření pojištění (to je třeba uzavřít před plným uhrazením ceny zájezdu nebo současně s ním) a platnost pojištění končí nastoupením cesty nebo zrušením cesty.

Pojistku můžete uzavřít ZDE

Pojistná ochrana a limity pojistného plnění

Pojistný produkt UNIVERSAL + storno

Pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně příp. repatriace

3 000 000 Kč léčebné výlohy v zahraničí

10 000 Kč akutního zubního ošetření

Pojištění pro případ přivolání opatrovníka

50 000 Kč

Pojištění osobních věcí a zavazadel

50 000 Kč zpoždění, poškození a ztráta při přepravě osobních věcí

limit na položku 5 000 Kč

Pojištění úrazu  

smrt následkem úrazu 500 000 Kč trvalé následky úrazu 500 000 Kč

Pojištění odpovědnosti občanů za škodu způsobenou  

na zdraví 1 000 000 Kč na majetku 1 000 000 Kč jako finanční újma 50 000 Kč

Pojištění zrušení cesty

80 000 Kč /osoba se spoluúčastí 20%