Pro vyhodnocování návštěvnosti webových stánek a optimalizaci marketingových aktivit využíváme cookies. Používáním našich webových stránek s užitím cookies souhlasíte. Více informací naleznete zde. Rozumím
Ve Vašem prohlížeči není povolen javascript.
Aby bylo dosáhnuto plné funkčnosti stránek, je třeba jej povolit.

Výhody cestovního pojištění Generali UNIVERSAL + STORNO

Generalilupa
 • krytí léčebných výloh z důvodu onemocnění, ambulantních zákroků či hospitalizace
 • operátoři Europe Assistance k dispozici v českém jazyce non-stop, pokrytí pro 208 států a oblastí světa
 • zvýhodněné ceny - druhé a třetí dítě nebo čtvrtý dospělý zdarma
 • pojištění osobních věcí a zavazadel
 • pojištění odpovědnosti občanů za způsobenou škodu
 • nulová spoluúčast u většiny produktů
 • pojištění stornování (zrušení) zájezdu

Co je pojištěno

Standardní pojištění léčebných výloh zahrnuje náklady na léčení, pobyt v nemocnici, léky, asistenční služby, repatriaci, zubní ošetření, či přivolání opatrovníka. Nabízené cestovní pojištění je také velmi široce rozšířeno a pojistnou ochranu spojenou s akutním náhlým onemocněním nebo úrazem - viz storno (zrušení zájezdu). Pojištění dále myslí také na krytí škod na Vašich zavazadlech či na jejich zpoždění.

 • storno (zrušení zájezdu) - náhrada nevratných nákladů, které musel pojištěný vynaložit v souvislosti se zrušením cesty organizované CK v důsledku některé z následujících událostí, pokud tato postihla pojištěného či jednoho z pojištěných uvedených na společné pojistné smlouvě (max. 6 osob):
       - vážné akutní onemocnění nebo úraz (nevztahuje se však na zdravotní rizika
         známá již před uzavřením smlouvy)
       - úmrtí blízkého rodinného příslušníka (max. 3 týdny před počátkem cesty)
       - krádež nebo vloupání do místa trvalého bydliště nebo podniku ve vlastnictví
         (max. 7 dní před počátkem cesty)
       - živelná pohroma v oblasti trvalého bydliště (pokud brání v odcestování)
  Pojištění storna cesty začíná platit okamžikem uzavření pojištění (to je třeba uzavřít před plným uhrazením ceny zájezdu nebo současně s ním) a platnost pojištění končí nastoupením cesty nebo zrušením cesty.

Pojistku můžete uzavřít ZDE

Pojistná ochrana a limity pojistného plnění

Pojistný produkt UNIVERSAL + storno

Pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně příp. repatriace

3 000 000 Kč léčebné výlohy v zahraničí

10 000 Kč akutního zubního ošetření

Pojištění pro případ přivolání opatrovníka

50 000 Kč

Pojištění osobních věcí a zavazadel

50 000 Kč zpoždění, poškození a ztráta při přepravě osobních věcí

limit na položku 5 000 Kč

Pojištění úrazu  

smrt následkem úrazu 500 000 Kč trvalé následky úrazu 500 000 Kč

Pojištění odpovědnosti občanů za škodu způsobenou  

na zdraví 1 000 000 Kč na majetku 1 000 000 Kč jako finanční újma 50 000 Kč

Pojištění zrušení cesty

80 000 Kč /osoba se spoluúčastí 20%