Ochrana osobních údajů

Soukromí - ochrana osobních údajů

My, Cestovní agentura NaCesty.cz nakládáme s osobními údaji v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 679/2016 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). Přijali jsme taková organizační a bezpečnostní opatření, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům, jejich úniku či jinému zneužití.

Poskytnuté osobní údaje jsou zpřístupněny pouze našim zaměstnancům, a mohou být dále zpřístupněny obchodním partnerům a dalším subjektům za účelem zprostředkování Vaší dovolené nebo za účelem přizpůsobení webových stránek Vašim potřebám.

Způsoby ochrany poskytnutých údajů

Odpovídáme za ochranu zpracovávaných údajů, a proto za tímto účelem používáme všechny adekvátní fyzické, elektronické a řídící bezpečnostní opatření, jejichž cílem je ochrana poskytnutých informací, před náhodným, nezákonným a neoprávněným přístupem, zničením, ztrátou, pozměněním, zveřejněním nebo použitím.

A. Zpracování osobních údajů pro účely zprostředkování cestovních služeb

Shromažďujeme a pracujeme s Vašimi osobními údaji v rozsahu zejm. titul, jméno, příjmení, adresa, datum narození, e-mail, telefonní číslo, IP adresa apod. Účelem zpracování osobních údajů je zajištění zprostředkování Vaší dovolené, tzn. jedná se o údaje údaje nutné pro uzavření a plnění smlouvy o zájezdu resp. smlouvy o službě cestovního ruchu. Právním důvodem zpracování těchto osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm b) GDPR. Tyto údaje jsou předávány našim obchodním partnerům, kteří se podílejí na zajištění cestovních služeb pro Vás. Pokud jedete naším prostřednictvím na cyklozájezd na Mallorcu, předáváme za účelem poskytnutí cestovních služeb Vaše osobní údaje společnostem SERVICIOS NACESTY MALLORCA SL TRASIME 7, 07600 PLAYA DE PALMA, Mallorka, Španělsko, CIF: B16565186 a MAJORCA TRANSFERS SL Trasimé 7, 07600 Playa de Palma, Mallorca, Španělsko, CIF: B57691396.

B. Zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu

Pokud jste si naším prostřednictvím zakoupili cestovní služby nebo jste se přihlásili k odběru novinek a výhodných zájezdů a letenek, budeme zpracovávat Vaši emailovou adresu za účelem zasílání obchodních sdělení. Proti zasílání obchodních sdělení můžete vznést kdykoliv námitku, a to buď na adrese Cestovní agentury nebo e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu info@nacesty.cz. V tomto případě Vám nebudeme dále zasílat obchodní sdělení, ani jinak zpracovávat Vaše osobní údaje zákazníka pro účely přímého marketingu.

C. Zpracování osobních údajů na webových stránkách

Dále shromažďujeme osobní údaje týkající se uživatelů našich webových stránek. Tyto údaje získáváme v rozsahu:  IP adresa, poskytovatel připojení, typ prohlížeče, operační systém, stránky, které jste u nás navštívili, data a časy přístupu, příp. údaje identifikující službu (zájezdu), kterou jste si prohlédli na naší webové stránce. Tyto osobní údaje zpracováváme za účelem vytvoření přívětivého uživatelského rozhraní a přizpůsobení našich webových stránek a nabídky zájezdů Vašim požadavkům. Právním důvodem zpracování těchto osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, tedy oprávněný zájem Cestovní agentury, a dále čl. 6 odst. 1 psím a), tedy Váš souhlas poskytnutý prostřednictvím nastavení prohlížeče. Tyto údaje předáváme prostřednictvím společnosti Google LLC do zemí mimo EU, zejm. do USA. Údaje předáváme na základě: 

    • existence rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně osobních údajů

    • vhodných záruk, které jsou zakotveny v dokumentu The EU–US Privacy Shield Framework.

Jaké prostředky k tomuto zpracování používáme, vysvětlujeme v následujícím bodu.

Prostředky, kterými zpracováváme Vaše osobní údaje na webových stránkách

Cestovní agentura NaCesty.cz používá tzv. cookies, tags a další obdobné technologie. Tyto technologie umožňují Cestovní agentuře NaCesty.cz poskytnout Vám informace přizpůsobené Vašim potřebám a efektivně je administrovat.

1. Co jsou soubory cookies

Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče. Umožňuje internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například zvolený jazyk a podobně. Následující návštěva stránek tak pro Vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu Vašim potřebám. Soubory cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.

2. Druhy souborů cookies

Relační (tedy dočasné) soubory cookies nám umožňují propojovat Vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení těchto internetových stránek. V okamžiku otevření okna Vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna Vašeho prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou.

Trvalé soubory cookies nám pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše internetové stránky Vašim potřebám.

3. Využívání souborů cookies

Cookie lze také rozdělit podle jejich funkčnosti na:

•analytické, které nám pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našeho webu tím, že pochopíme, jak náš web používáte 

•konverzní, které nám umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů 

•trackingové (sledovací), které v kombinaci s konverzními pomáhají analyzovat výkon různých prodejních kanálů 

•remarketingové, které umožňují personalizaci obsahu reklam a jejich správné zacílení 

•esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu .

Využíváme všechny výše uvedené typy cookies. 

5. Odmítnutí souborů cookies

Nastavení použití souborů cookies je nastaveno ve Vašem internetovém prohlížeči. Většina prohlížečů soubory cookies ve výchozím nastavení automaticky přijímá. Soubory cookies lze v nastavení  Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo omezit je na Vámi vybrané typy.

Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete nalézt na následujících webových stránkách nebo v další dokumentaci internetových prohlížečů:

Vaše práva

Můžete od nás kdykoliv požadovat, abychom  

    • Vám umožnili přístup k Vašim osobním údajům spočívající  (i) ve sdělení, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, (ii) v přístupu k těmto osobním údajům a informacím o způsobu zpracování těchto údajů a (iii) v poskytnutí kopie Vašich zpracovávaných osobních údajů.

    • opravili Vaše osobní údaje, které nejsou přesné

    • vymazali Vaše osobní údaje, pokud jsou splněny podmínky uvedené v článku 17 GDPR, případně omezil jejich zpracování.

Tuto žádost můžete podat jakýmkoliv způsobem, tedy i emailem. Pověřený pracovník má však povinnost zjistit jejich totožnost, proto Vás v některých případech může vyzvat k doložení totožnosti. Budeme Vás informovat o přijatých opatřeních zpravidla do jednoho měsíce. V některých složitých případech však může lhůtu prodloužit. 

Nahoru